TODOHUNTER adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A todohunter.hu tulajdonosa: CodePass Ltd (Registered in England and Wales with company number 11965193) (a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a todohunter.hu/index/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben kérdéseivel, észrevételeivel megkeresné az adatkezelőt, azt a [email protected] email címen tudja megtenni.

A adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Név: CodePass Ltd.
Székhely: 20, Langstone Road, Portsmouth, PO36BU, UK.
Regisztralva: England and Wales
Company number: 11965193
E-mail: [email protected]

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatvédelmi tisztviselő nincs kinevezve.

2.2. todohunter.hu, mint a személyes adatok kezelője

A todohunter.hu a weboldalát látogató Felhasználók személyes adatainak kezelőjeként működik.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

A szerződés vagy a jogi kötelezettségek teljesítéséhez a todohunter.hu az alábbi személyes adatokat kezeli: vezetéknév, keresztnév, jelszó, e-mail, számlázási név, számlázási cím.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A todohunter.hu elsősorban a regisztrációhoz szükséges adatokat dolgozza fel, továbbá azokat, melyek a bejelentkezett Felhasználók tevékenysége során rendszer szinten keletkeznek: sütik, naplófájlok (IP cím vagy más online azonosító).
A todohunter.hu nem végez semmilyen műveletet a Felhasználó adataival, kivéve azok tárolását a todohunter.hu szerverén. Nem módosítja azokat, nem teszi közzé és nem továbbítja harmadik fél számára (kivéve, az online fizetési szolgáltatót - a fizetés es számlázas lebonyolításához szükséges mértékben - valamint ha azokat a törvénynek megfelelően a kormányhatóságok rendelkezésére kell bocsátani), hacsak erről külön megállapodás másként nem rendelkezik.

Mi a feldolgozás célja és hogyan kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének kizárólagos célja azok tárolása és elérhetőségük biztosítása a Felhasználó számára.

Mennyi ideig dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Felhasználó személyes adatait a szerződéses jogviszony időtartama alatt dolgozzuk fel. A szerződéses jogviszony a regisztrációval lép érvénybe, es a felhasználói fiók bármilyen okból történt megszüntetésével ér véget. Azokat a személyes adatokat, melyekre különleges jogszabályok vonatkoznak, az ezek által előírt ideig dolgozzuk fel.

Honnan származnak a személyes adatok?

A személyes adatokat közvetlenül az érintettektől szerezzük meg a regisztrációkor (szerződés megkötésekor) és a csomagváltáskor. Mindig tájékoztatjuk az érintetteket, hogy milyen személyes adatok szükségesek a megegyezéshez.

2.3. A Felhasználó, mint a személyes adatok kezelője

Azokon az adatokon, melyek a bejelentkezett Felhasználók tevékenysége során nem rendszer szinten keletkeznek, a todohunter.hu semmilyen feldolgozást nem végez. Ezek: a Felhasználók által konkrétan a feladatkezelés során bevitt adatok, feltöltött dokumentumok.

Figyelmeztetés a Felhasználó számára:

Ha a munkája során a feladatkezelőbe személyes adatokat is rögzít, akkor a személyes adatok kezelőjévé válik és köteles betartani a GDPR adatvédelmi irányelveit és az ezzel kapcsolatos jogszabályokat. A todohunter.hu nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó megsérti az adatvédelmi szabályokat.

3. A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés technikai háttere

Kezelt adatok meghatározása, valamint a technikai háttér részletezése a szükséges mértékben.

3.1. Kezelt személyes adatok köre

 • E-mail cím
 • Vezetéknév es keresztnév

3.2. Technikai háttér

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a todohunter.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A todohunter.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Az IP-névtelenítés be van kapcsolva így személyesnek minősülő adatokat nem gyűjtünk.

3.4. Online regisztráciohoz (ingyenes csomaghoz) kapcsolódó adatok

 • E-mail cím (kötelező)
 • Vezetéknév es keresztnév (kötelező)
 • Jelszó (kötelező)

3.5. Online előfizetéshez (fizetős csomaghoz) kapcsolódó adatok

Ingyenes csomaghoz kapcsolódó adatok, és azon felül:

 • Bankkártya adatok (kötelező)
 • Számlázási név (kötelező)
 • Számlázási cím: irányítószám, helység, utca, házszám (kötelező)

3.6. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 • E-mail cím

3.7. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

 • E-mail cím

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adat megnevezéseFelhasználásaJogalapMegőrzési idő
E-mail címAzonosítás, fontosabb fiók eseményekről történő értesítésOldal használati feltételeA szolgáltatás igénybevételének időtartamáig
Vezetéknév, KeresztnévFelhasználóbarát azonosítás, a szolgáltatások személyessé tétele (megszólítás)Oldal használati feltételeA szolgáltatás igénybevételének időtartamáig
Számlázási adatokSzámviteli bizonylat elkészítéseTörvényi előírás alapjánA vonatkozó törvényben előírt ideig megőrizzuk, valamint titkosított, biztonságos csatornán tovabbítjuk a Stripe online fizetési szolgáltató felé.
Bankkártya adatokFizetes lebonyolitásaOldal használati feltételeNem őrizzuk meg, hanem titkosított, biztonságos csatornán tovabbítjuk a Stripe online fizetési szolgáltató felé.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

AdatfeldolgozóCímeVégzett tevékenység
Stripe510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USASzámviteli szolgáltatások
Unlimited Web Hosting UK LimitedThe Copper Room, Deva Centre, Trinity Way, Manchester M3 7BGWebtárhey szolgáltatója

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, visszavonását, élhet adathordozási, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410 E-mail: [email protected]
Honlap: https://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A szolgáltató jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.

Utoljára módosítva: 2019.03.07