TODOHUNTER általános használati feltételek

Általános:

Bármely természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki használja a todohunter.hu oldalt vagy az ott található bármilyen információt, magára nézve kötelezőnek ismeri el az alább ismertetett szabályokat és feltételeket (a továbbiakban összefoglalóan: Megállapodást). A Megállapodás jogi szerződés a Felhasználó és a todohunter.hu tulajdonosa: CodePass Ltd. (Registered in England and Wales with company number 11965193) (a továbbiakban: Szolgáltató) között, amely kiterjed a számítógépes szoftverre, az adattárolásra, az összes rendszerből kinyerhető dokumentumra. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodásban foglaltakkal, nem használhatja a todohunter.hu weboldalt.

A todohunter.hu oldalon regisztrált Felhasználók elfogadják, hogy adataikat a Szolgáltató kezeli és dolgozza fel.

A todohunter.hu oldal felhasználói felületeihez csak jelszóval, fokozott biztonsági rétegeken keresztül lehet hozzáférni az adatok védelme és a Felhasználó biztonsága érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá. A Felhasználó felelős az általa bevitt információk, adatok és a felhasználói felületén végzett tevékenység törvényességéért, valamint a tárolt adatok és a felülethez tartozó jelszó bizalmas kezeléséért.

A todohunter.hu Felhasználói személyesen, kizárólagosan felelősek minden információért, amelyet a weboldalra felvittek, vagy amit a weboldalon keresztül harmadik fél számára hozzáférhetővé tesznek.

A todohunter.hu teljesen automatizált, nem kontrollálja az információkat, adatokat és a tartalmakat, amelyek a rendszer használata során keletkeznek. A todohunter.hu nem garantálja ezeknek az információknak, adatoknak és tartalmaknak a minőségét, törvényességét és integritását.

A todohunter.hu rendszer képessege az ingyenes verzióval 100%-ban kipróbálható. Ha a rendszer nem úgy működik ahogy Ön azt elvárja, vagy nem teljesíti igényeit, akkor kérjük ne használja a todohunter.hu weboldalt!

Csomagváltás

A todohunter.hu különböző funkcionalitású csomagok formájában érhető el. Regisztrációkor illetve a rendszer használata során bármikor átválthat ezen csomagok között. Van ingyenes és fizetős változat. A mindenkori aktuális árakat a weboldalon tekintheti meg.

A csomagváltás folyamatáról, lépéseiről rendszerüzeneteken és emailen keresztül tájékoztatjuk a felhasználót.

Fizetős csomag esetében az előfizetéshez a Felhasználónak ismétlődő fizetési megbízást kell adnia a fizetéshez használt bankkártyára.

A todohunter.hu oldalon nem tárolunk kártyaadatokat, azokat a Stripe online fizetési szolgáltató kezeli.

Upgrade 1 - amennyiben a váltás ingyenes csomagról történik első alkalommal fizetősre, a Felhasználónak az első havidijat ki kell fizetnie, ezzel egyidőben ismétlődő fizetési megbízást kell adnia a fizetéshez használt bankkártyára. Ez utóbbi autmatikusan megtörténik.

Upgrade 2 - amennyiben a váltás eleve fizetős csomagról történik, a díjkülönbség elszámolása a következő számlázási ciklusban történik meg, de a Felhasználó azonnal használatba veheti a nagyobb csomagot.

Downgrade - amennyiben a váltás során a felhasználó az aktuálisnál kisebb csomagra vált, a díjkülönbség elszámolása a következő számlázási ciklusban történik meg, de a kisebb csomag azonnal életbe lép. Kisebb csomagra váltás csak akkor lehetséges ha a felhasználói fiók megfelel a kisebb csomag korlátozásainak.

Előfizetés lemondása - Az előfizetés lemondása bármikor lehetséges. Ekkor a Felhasználó az aktuális számlázási ciklusban még használhatja a programot a lemondott csomaggal, de a számlázási periódus végén az előfizetés nem újul meg, es a felhasználói fiók lemondott állapotba kerül. A lemondott felhasználói fiók még 90 napig újra aktiválható egy új csomag választásával.

Pénzvisszafizetés

A fizetést követően reklamációt nem fogadunk el, pénz visszafizetést az alábbi esetekben vállalunk:

Teljes visszatérítés esetei:

  • A Felhasználó elkésett a már legalább 3 hónapja működő fizetős előfizetésének lemondásával, és az előfizetés a jelentés időpontjában 3 naptári napnál nem réggebben újult meg. Ekkor az éppen befizetett aktuális hónapot visszatérítjük.
  • A Felhasználó néhany hónapja - de 3 hónapnal nem régebben - elfelejtette lemondani az előfizetését, és a fiókjában aktivitásnak azóta nincs nyoma. Ekkor felülvizsgáljuk a fióktevékenyseget, és a feleslegesen befizetett hónapokat - de maximum 3 hónap erejéig - visszatérítjük.

Részleges visszatérítés esetei:

  • A Felhasználó régóta 3 hónapnál réggebben elfelejtette lemondani az előfizetését, es a fiókjában aktivitásnak azóta nincs nyoma. Ekkor felülvizsgáljuk a fióktevékenyseget, és a feleslegesen befizetett hónapokat részben - maximum 50% erejéig - visszatérítjük.
  • A Felhasználó részvisszatérítésre tarthat igényt akkor is, ha rendszerünk az adott számlázasi periódusban, a hosting szolgáltató (Unlimited Web Hosting Ltd.), vagy a Fejlesztő hibájából, dokumentáltan, hosszú ideig elérhetetlen volt (több óran keresztül, többször egy hónapban).

Mivel a rendszer automatikus, a fióktevékenyseget manuálisan csak kérésre monitorozzuk, minden visszatérítési kérelmet a Felhasználónak kell kezdeményeznie.

Minden visszatérítési kérelmet egyedileg bírálunk el, és ellenőrizzük a fiók aktivitását.

Minden visszatérítésre kerülő összeg a befizetésnél használt bankkártyára kerül jóváírásra. A visszatérített összeg általában a visszatérítés napjától számított 5 - 10 munkanapon belül jelenik meg az ügyfél számláján.

Visszaélés gyanúja esetén jogunkban all a fiókot lezárni, es vizsgálatot indítani, melynek kedvezőtlen zárulása esetén a fiók megszüntetésre kerülhet.

Információküldés, üzenetek

A todohunter.hu tiszteletben tartja az oldalt felkereső minden természetes személy személyiségi jogait.

A todohunter.hu a regisztrált felhasználóinak csak a szolgáltatással kapcsolatos üzemeltetésről, a felhasználói fiókját érintő értesítésekről, csomagváltás állapotáról, elkészült számláról küld levelet.

A todohunter.hu a regisztráció során lehetővé teszi a Felhasználónak hogy feliratkozzon marketing típusú üzenetek címlistájára is. Ekkor a Szolgáltató alkalmankként jogosult marketing célú email üzenetek küldésére is. A felhasználó ezt bármikor lemondhatja, az ilyen célú üzenetekben található linkre kattintva. .

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A Szolgáltató a pénzforgalom és a számlázás lebonyolítása céljából megoszthatja a fizetős csomagot használók számlázási és fizetési adatait a Stripe fizetési szolgáltatóval.

A Szolgáltató a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos törvényi szabályozás előírásainak betartásával végzi.

További információkért kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatót.

Kötelező adatszolgáltatás

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatónak bizonyos esetekben − jogszabályi előírás, jogi eljárás, per és/vagy a közjogi hatóságok vagy kormányzati szervek kérése – át kell adnia az Ön személyes adatait. Átadhatunk továbbá Önnel kapcsolatos személyes adatokat akkor is, ha ezt nemzetbiztonsági, jogérvényesítési vagy egyéb közérdekű szempontból szükséges.

Akkor is átadhatunk Önnel kapcsolatos személyes adatokat, ha ezt feltételeink betartatása, illetve műveleteink vagy felhasználóink védelme érdekében indokoltnak ítéljük.

További információkért kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatót.

Adatok megőrzése

Önnek, mint természetes személynek, jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania és törölnie az általunk Önről nyilvántartott adatokat. A személyes adatokat a regisztráció megszüntetése esetén a rendszer automatikusan megsemmisíti (fizetős csomag lemondás utáni 90. napon, ingyenes csomagnál egyhuzamú aktivitás nélküli 90 nap után).

A todohunter.hu szolgáltatásai minőségének fenntartása érdekében, az inaktív felhasználókat, figyelmeztetés és türelmi haladék után az automatikus mechanizmuson kívül is - adminisztrátori kezdeményezéssel - törölheti.

További információkért kérjük olvassa el az adatkezelési tájékoztatót.

A szolgáltató jogosult ezt a szabályozást minden külön értesítés nélkül megváltoztatni.

Utoljára módosítva: 2019.03.07